Čo vieš o hviezdach? 2023

  • Home
  • Čo vieš o hviezdach? 2023
08 márc
Vyhlásenie súťaže – Čo vieš o hviezdach? 2023
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja vyhlasuje okresné kolo
33. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže
ČO VIEŠ O HVIEZDACH? 2023
pre okres Trebišov
Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
Ak máte záujem prihlásiť sa do tejto súťaže, prosíme Vás, aby ste priloženú prihlášku vyplnili a do 17. marca 2023 zaslali na našu adresu bežnou, alebo elektronickou poštou. Zároveň prosíme o vyplnenie a zaslanie súhlasu na spracovanie osobných údajov. Bližšie informácie o súťaži sa dozviete na č. t. 0902 627 882, alebo osobne na našej adrese. Pozvánku na okresné kolo súťaže Vám ešte zašleme pred súťažou.
Prihlášku a ďalšie dokumenty nájdete na našom Facebooku. V prípade otázok nás kontaktujte na: 0902 627 882
predchádzajúci príspevok

Hviezdoslavov Kubín

nasledujúci príspevok

Kvetná nedeľa