Dňa 25.11.2023 zorganizovalo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v priestoroch Koniarne workshop na tému „Hľadanie inscenačných možností a postupov“. Workshop bol určený pre členov ochotníckych divadiel a folkloristov , ktorí sa zúčastňujú postupových súťaží na rôznych úrovniach. Lektorkami boli Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD a PhDr. Eva Jacevičová.

Hľadanie inscenačných možností a postupov – workshop

25. november 2023

Dňa 25.11.2023 zorganizovalo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v priestoroch Koniarne workshop na tému „Hľadanie inscenačných možností a postupov“. Workshop bol určený pre členov ochotníckych divadiel a folkloristov , ktorí sa zúčastňujú postupových súťaží na rôznych úrovniach. Lektorkami boli Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD a PhDr. Eva Jacevičová.