Sviatok Panny Márie Ružencovej

Mesiac október môžeme označiť ako „ružencový“, keďže je celý zasvätený Panne Márii Ružencovej. Tento sviatok, ktorý pripadá na 7. október zároveň uzatvára slávenie mariánskych sviatkov.

Pri jeho ustanovení v roku 1572 zohrala dôležitú úlohu udalosť zo 7. októbra 1571, kedy sa podarilo dosiahnuť víťazstvo kresťanov nad Turkami v bitke pri ostrove Lepante pri Jónskom mori. Vtedajší pápež Pius V. vo viere v silu modlitby, ktorá mala dopomôcť, odvrátiť turecké nebezpečenstvo, prikázal všetkým ružencovým spolkom, aby sa denne modlili ruženec. V roku 1716 pápež Klement XI. sviatok rozšíril na celú cirkev, a to po dosiahnutom víťazstve nad Turkami v bitke pri Petrovaradíne.

Ruženec mal a stále má v kresťanskej viere významné miesto. Už v stredoveku, kedy gramotnosť nebola samozrejmosťou, slúžil ako pomôcka na odpočítavanie súboru modlitieb. Dokonca mal svoje miesto aj oblasti v apotropajnej – ochrannej mágii. Posvätený ruženec sa ako apotropajný predmet využíval proti urieknutiu či na odvrátenie iných negatívnych síl.

Text : Mgr. Simona Radová