Sviatok Narodenia Panny Márie

„Ak neprší na Narodenie Panny Márie, bude suchá jeseň.“

K ďalším z mariánskych sviatkov patrí aj 8. september – Sviatok Narodenia Panny Márie, ktorý do rímskokatolíckeho cirkevného kalendára začlenil v 13. storočí pápež Inocent IV. So zavedením tohto sviatku sa spájala legenda, podľa ktorej práve pápež Inocent IV. počul spievať v noci zo 7. na 8. septembra anjelov na oslave narodenín Panny Márie.

Veľká úcta prechovávaná k Panne Márie sa prejavovala nielen vo sviatkoch jej zasväteným, ale aj v umení, ktoré dotváralo atmosféru chrámov, ako aj v domácnostiach všetkých vrstiev obyvateľstva, v ktorých nechýbali jej sošky či obrazy.

            Koniec žatevných prác sa v roľníckom výročnom cykle spájal s poďakovaním za úrodu. Po tomto sviatku sa roľníci pripravovali na ďalšiu dôležitú prácu, a to sejbu ozimín. Sejba ako taká, závisela samozrejme od konkrétnych pôdno-klimatických podmienok. Oziminy sa preto siali v septembri až októbri. Na zabezpečenie zdarného priebehu sejby sa vo vidieckom ľudovom prostredí vykonávali zvyky prepojené na ochrannú mágiu ako napríklad kropenie pôdy trojkráľovou vodu, ktorá mala zabezpečiť ochranu pôdy a jej plodnosti alebo hádzanie zŕn do zeme spakruky, aby vtáčiky poletujúce sem a tam nepriniesli gazdovi škody na zrelom obilí.

Text : Mgr. Simona Radová