Pozvánka na pozorovanie večernej oblohy v trebišovskej hvezdárni

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – Útvar astronómie, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva v piatok 20. 10. 2023 o 18:30 hod. na podujatie „Pozorovanie večernej oblohy“, ktoré sa uskutoční v areáli múzea pri jazdiarni.  Po jesennej rovnodennosti sa dni skracujú a noc preberá vládu každý deň o niečo skôr. Obloha nám ponúkne putovanie ešte letnými súhvezdiami smerujúcimi k západu. Od juhu po juhovýchod uvidíme Pegasov štvorec a ďalšie jesenné súhvezdia. Mesiac sa na oblohe ukáže už popoludní, s pribúdajúcou osvetlenou pravou stranou. Spoločnosť mu budú robiť planéta Saturn vľavo od neho a žiarivý Jupiter sa ukáže nad východným obzorom, jeho jasnosť dosiahne až – 2,9 mag. V piatok 27. októbra o 18:30 hod si ďalekohľadom pozrieme planétu Saturn nad južným obzorom a Jupiter na východe. Medzi nimi bude v plnom svetle žiariť Mesiac. Keďže jeho jasnosť dosiahne – 12,5 mag., budeme môcť pozorovať len najjasnejšie hviezdy na oblohe. V budove koniarne si budete môcť pozrieť výstavu pod názvom: „25. výročie Ivana Bellu ako kozmonauta“. V prípade nepriaznivého počasia bude pre účastníkov pripravená prednáška o slovenskom kozmonautovi Ivanovi Bellovi a o Misii Štefánik ako náhradný program.

Kontakt: Beáta Lešková
Tel.:        0902 627 882