asdadasdasdasd

Thumbnail Image

Kamenina Wedgwood

Vo fonde histórie nášho múzea sa od roku 2020 nachádza kameninová súprava britskej značky Wedgwood. Súprava pozostáva zo štyroch veľkých tanierov, štyroch tanierov strednej veľkosti, dvoch malých tanierikov a omáčnika. Pre múzeum bola súprava získaná s finančnou pomocou Fondu na podporu umenia, ako aj s podporou Košického samosprávneho kraja. súprava bola získaná ...

Thumbnail Image

Mariánske súsošie

Csákyovci ovplyvnili región Zemplína nielen politicky či spoločensky, ale významnou mierou  podporovali aj tunajšiu cirkev. Mariánske súsošie dal pred trebišovským kaštieľom  postaviť gróf Imrich V. Csáky so svojou manželkou Rozáliou Engel von Wagrain, o čom svedčia aj aliančné kamenné erby rodu Csáky a rodu Engel na súsoší. Je dielom neznámeho sochára a datované ...

Thumbnail Image

Vesmír očami detí 2022 – vyhlásenie súťaže

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja útvar astronómie vyhlasuje okresné kolo XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ pre okres Trebišov Súťaž prebehne v dvoch etapách: 1. etapa – okresné kolá (spádová oblasť) 2. etapa – celoslovenské  kolo Podmienky súťaže:  Súťažiť sa ...

Thumbnail Image

Zimné súhvezdia a ich príbehy

Zaujímavosti z hviezdnej oblohy … Text a video: Beáta Lešková

Thumbnail Image

Prinášame Vám výstavu Umenie v zbierkach šľachtických rodov aj online formou

Prinášame Vám výstavu Umenie v zbierkach šľachtických rodov. Tentokrát je to online formou, ale ak ju chcete vidieť aj NAŽIVO, určite neváhajte a príďte. Výstava potrvá do konca februára  Účinkovali: Mgr. Dominik Ferenčík, Mgr. Nikola Radová

Thumbnail Image

Secesné klavírne krídlo z roku 1905

Klavírne krídlo bolo vyrobené vo viedenskej fabrike bratov Stinglovcov v roku 1905. Na sklápacej doske klavíra chrániacej klávesy je na jej vnútornej strane vyobrazený nápis K. u. K.  Hof-Clavier-Fabrikanten, čo v preklade znamená Cisárski a kráľovskí dvorní výrobcovia klavírov. Okrúhla kovová pečať cisárskeho dvora (s vyobrazením dvojhlavého orla držiaceho meč a jablko v ...

Thumbnail Image

Zapojte sa do súťaže slovom a obrazom

Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, je organizátorom súťaže talentov Košického kraja v oblasti vizuálneho umenia a literárnej tvorby pod názvom SLOVOM a OBRAZOM. Obraciame sa na vás s prosbou o zapojenie do súťaže vašich študentov, členov klubov, krúžkov, ale aj všetkých talentovaných autorov so záujmom o ...

Thumbnail Image

Vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? 2022

Okresné kolo 32. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže z astronómie „Čo vieš o hviezdach?“ sa konalov 1. kategórii dňa 28. marca 2022 a v 2. kategórii dňa 24. marca 2022 v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, v budove koniarne. Po dvoch posledných ročníkoch, ktoré prebehli v online priestore, sa súťaž opäť uskutočnila prezenčnou ...

Thumbnail Image

Vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ 2022

Okresné kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sa uskutočnilo 1. apríla 2022. XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže sa v našom okrese zúčastnilo 11 materských  škôl, 26 základných škôl, 5 špeciálne ZŠ a 7 základných umeleckých škôl. 562 došlých výtvarných prác hodnotila odborná porota v tomto zložení: 1., 2., 3. kategória: Mgr. Ján ...

Thumbnail Image

XXIV. Divadelný Trebišov, malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja

V dňoch 21.4.2022 a 22.4.2022 zorganizovalo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Trebišov 24. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXIV. Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja. Podujatie prebehlo v priestoroch ...