Múzeum deťom 2023

21. – 22. júna Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove v priestore muzeálneho dvora a parku pripravilo pre deti základných a materských škôl program pod názvom Múzeum deťom. Areál kaštieľa ožil históriou Andrássyovcov, remeselníckymi majstrami a tvorivými dielňami. Návštevníci mali možnosť sa dozvedieť o histórii Andrássyovcov a ich živote aj tradíciách, ktoré kedysi dodržiavali, vyskúšať si kováčstvo, hrnčiarstvo, drevorezbu, žarnov, zbúšok, pletenie lana, vyrobiť si loptičky a náramky a vidieť čo ukrývajú depozitáre múzea. Nechýbala pre detí lesná pedagogika- zážitkové učenia, keďže náš mestský park v Trebišove je na ploche 62 ha a je najväčší a najcennejším parkom v strednej Európe. Súčasťou programu boli aj interaktívne hry a prehliadka jazdiarne. Skutočný zážitok poskytla aj jazda na historickom traktore s vlečkou.

Ďakujem všetkým, za prípravu poučného podujatia, lebo našou budúcnosťou sú naše deti a je našou povinnosťou vychovávať a vštepovať im úctu aj k naším tradíciám.