Sviatok sv. Filipa a Jakuba

Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca…“
Jn 14,6-14

Slávenie sviatku apoštolov sv. Filipa a Jakuba pripadá na deň 3. mája. Pôvodne sa na základe starého cirkevného kalendára tento sviatok viazal na 1. mája. V ľudovom prostredí bola noc pred prvým dňom mesiaca máj známa ako filipo-jakubská. Z poverových predstáv a slovesnosti sa dozvedáme, že táto noc patrila nadprirodzeným silám – bosorkám, stretávajúcim sa na sabate, ktorý trval do východu prvého slnečného lúča, prípadne dokým kohút prvýkrát nezakikiríkal.

Strigy žijúce v podobe človeka disponovali vlastnosťami získanými od zlých diabolských síl, ktorými negatívne pôsobili voči ľuďom, ich zdraviu, majetku a hospodárstvu. Ich hlavnou snahou bolo spôsobovať škody ľuďom žijúcim v ich bezprostrednom okolí. Kravám odoberali mlieko, privodzovali choroby dobytku, dokázali spôsobiť sucho i privolať mráz.

Verilo sa, že ubrániť sa takejto škode, by sa dalo za pomoci ohňa. Kedysi sa tak v túto noc  do rána pálili ohne na kopcoch chotára obce. Ohňu sa pripisovala magická očistná funkcia a táto noc bola symbolom pálenia bosoriek.

Text : Mgr. Simona Radová